User Tools

Site Tools


forside

Jeppe Eimose Waagstein

Jeg er kandidat i datalogi fra Københavns Universitet og ansat som projektleder på Bornholms Energi og Forsyning. Her arbejder jeg som lokal projektleder på det store demonstrations- og udviklingsprojekt EcoGrid 2.0. Mit fokus er rettet mod anvendelsen af digitale teknologier til at reducere udledningen af CO2 (og andre drivhusgasser) i atmosfæren. Dette ved anvendelse af vedvarende energiproduktion, energiopbevaring og effektiv anvendelse af disse med digitale, automatiske processer.

Jeg har i en årrække arbejdet i krydsfeltet mellem humaniora/kulturarv og datalogi. Dette arbejdet har primært omhandlet de tekniske aspekter ved digitalisering af kulturarven, med fokus på digitalisering tidsskrifter og bøger, samt ved de teoretiske aspekter ved anvendelsen af IT til annotering af digitaliserede kilder i humaniora.

Sideløbende med mit arbejde har en interesse i en række teknologier til Internet of Things og hurtig prototyping. Særligt arbejder jeg med anvendelse forbindelsesteknologier, microcontrollers, sensorer, kontrolenheder og 3d-print til prototyper.

Parallelt med min uddannelsen og arbejde har jeg været og er jeg engageret i en række frivillige foreninger. Primært har jeg arbejdet strategisk og økonomisk med organisationsudvikling gennem i arbejde bestyrelser, men har også arbejdet studenterpolitisk og er pt. redaktør for et lille trykt magasin, der udkommer på årlig basis.

LinkedIn

Ansættelser

Uddannelse

Frivilligt arbejde

Egne projekter

Fuldautomatisk digitalisering af dokumenter

Formål: Automatisk omdannelse af skannede bogsider til een samlet PDF, hvor a) bogsider er bibeholdt for at bevare layout og opsætning, b) OCR-tekst indlagt til markering og søgning, c) tekst er gjort sort/hvid og illustrationer holdt i fuld farve for at opnå høj kvalitet og lav filstørrelse.

System: Python-baseret analyse, generering, samt integration til andre systemer (bl.a. Google Tesseract og ImageMagick). Systemet får som input stien til en mappe med skannede dokument/bogsider og indstillinger. Output er en PDF-fil og evt. tilhørende OCR- og scandata.

Fjernkontrol med Google Calendar

Formål: Forsimplet kontrol af enheder (termostater) ved brug af Google, Apple eller Outlook Calendar. Derved overflødiggøres diverse apps og paneler.

System: Indstil Danfoss-termostater via Google Calendars API med RaZberry som mellemlink.

Klimakontrolleret dyrkning af afgrøder

Formål: At dyrke afgrøder, primært grøntsager, i lukkede vækstkamre ved brug af hydroponics, hvor abiotiske parametre konstant aflæses og styres med software. Disse parametre er lys (inkl. bølgelængde), temperatur i luft og vand, luftfugtighed, ilt i vand, Co2 i luft, PH i vand¸ næringsindhold i vand.

System: Anvendelse af OpenSource RaspberryPi og Arduino-baseret system udviklet af MIT.

Kontrolleret miljø til hævning af surdejsbrød

Formål: At lære diverse teknologier ved at bygge en boks, hvor temperaturen kan kontrolleres over en række sessioner med henblik på et optimalt forløb til hævning af sujdej til brød.

System: To varme- og luftisolerede bokse kobles med rør til luftgennemførsel. Den ene boks har kasser med surdej, den anden frysebokse. En blæser sender kold luft mellem de to bokse. Temperatursensorer monteres i specialkonstruerede moduler og aflæses af et python-baseret program, som kan kontrollere luftblæser via et relæ. Et display viser temperatur, tilværende tid mv.