User Tools

Site Tools


forside

Jeppe Eimose Waagstein

Summary

  • Msc in Computer Science, University of Copenhagen (2012)
  • Experienced in digitisation of cultural heritage, optimisation of digital workflows, integration of IT processes and system, project management, finances.

Professional interests

I am specialising in and working with the following areas:

I have previous worked in the following areas:

  • Digitisation of cultural heritage with focus on books by optimising and automatising the digitization workflows.
  • Digital Humanities through a research perspective and with a narrow focus on digital technologies for annotation of cultural heritage in the humanities, such as manuscripts, books, photographs, paintings etc.

Oprids

  • Cand.Scient i datalogi fra Københavns Universitet (2012)
  • Erfaring med digitalisering af kulturarv, optimering af digitale arbejdsprocesser, integration af IT-systemer, projektledelse, økonomi.

Arbejdsinteresser

Jeg specialiserer og arbejder med følgende områder

  • Internet of things med fokus på sensornetværk, hvor Raspberry Pi and Arduino anvendes til at kontrollere miljøer.
  • Klimateknologi med fokus på landbrug, hvor dyrkning monitoreres eller styres digitalt.

Jeg har tidligere arbejdet med følgende områder

  • Digitalisering af kulturarv med fokus på bøger ved at optimere og automatisere digitaliseringsprocesser.
  • Digital Humaniora i et forskningsøjemed og med et snævert fokus på digitale teknologier til annotering af kulturelle kilder i humaniora, bl.a. håndskrifter, bøger, fotografier og malerier.