User Tools

Site Tools


forside

Jeppe Eimose Waagstein

Kandidat i datalogi fra Københavns Universitet og ansat som projektleder på Bornholms Energi og Forsyning for demonstrations- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.

Jeg har i en årrække arbejdet i krydsfeltet mellem humaniora/kulturarv og datalogi. Dette arbejdet har primært omhandlet de tekniske aspekter ved digitalisering af kulturarven, med fokus på digitalisering tidsskrifter og bøger, samt ved de teoretiske aspekter ved anvendelsen af IT til annotering af digitaliserede kilder i humaniora.

LinkedIn

Ansættelser

Uddannelse